2006/Aug/11

สำหรับเหล่าประชากรแห่ง DJF ใครยังมีชีวิตรอดอยู่ช่วยมารายงานตัวก้นด้วยน่อ

ตราบเท่าที่ยังเป็นอยู่เช่นนี้